Programma Sheepman

Sheepman biedt een klantspecifiek programma. Hierbij wordt aandacht besteed aan alle drie aspecten die een interventie succesvol maken, het is Mentaal, Fysiek en Generatief. Dat wil zeggen dat "het ergens over gaat", dat er "actie" en daardoor beleving in het programma zit, en dat het geheel is gericht op resultaat. "Het brengt iets op".

programma sheepmanOm de inhoud voldoende af te kunnen stemmen met de situatie bij de klant wordt eerst een verkennend gesprek gevoerd. Tijdens deze Verkenning wordt uitgebreid ingegaan op de vragen die er bij de klant leven op het gebied van Leiderschap, Communicatie en Samenwerking. Het kan dan gaan om vragen die horen bij een groeiende organisatie, om vragen die bij een actueel probleem horen, of gewoon een inventarisatie van hoe deze onderwerpen momenteel binnen het bedrijf verlopen of geregeld zijn. Op basis van de Verkenning ontwikkelt Sheepman een programma dat recht doet aan de vraag zoals die bij de klant leeft.

Voordat deelnemers samenkomen neemt Sheepman een objectieve test af. We werken met de Organic Scorecard, die brengt de oorsprong van menselijk gedrag in beeld. Deelnemers krijgen een individuele terugkoppeling van hun score, voorafgaand aan het gezamenlijk programma. Als tijd of middelen een echte test niet toestaan wordt in een uitgebreide intake getracht een objectief beeld van het team en haar individuele leden te krijgen. Meten is weten en het is belangrijk om te weten waar het individuele gedrag van deelnemers vandaan komt.

Het programma bestaat vervolgens uit een lange dag die begint met een ontvangst en een inhoudelijk onderdeel. We bespreken de resultaten van de objectieve meting, of dat nou een uitgebreide test is geweest of niet meer dan een gedegen intake gesprek. We delen ervaringen en overtuigingen en plaatsen die in het licht van de vraagstelling waar de hele dag om begonnen is. Sheepman voegt theorie en inzicht toe waarmee kaders worden geschapen en verbanden worden gelegd. De theorie is eenvoudig, naar maat vermaakt en ondersteunend.
En dan gaan we naar buiten voor het actieve programma-onderdeel. Startpunt daarbij is altijd een training waarbij Schapendrijven uitgangspunt is, maar de uitkomst altijd anders. Uit het resultaat van de Verkenning, de test en het subjectieve programma ontwikkelt Sheepman een combinatie van demonstraties en oefeningen die inzicht verschaffen en daarmee vaak al direct oplossingen bieden. De activiteit is duidelijk, en gebruikt geen verdere ingewikkelde theorieën of overtuigingen. Het biedt een eenvoudige vocabulaire die vaak nog lang na de training binnen de organisatie gebruikt blijkt te worden.
We ronden af met een korte terugblik. Hoe verhouden nou de uitkomsten van test, gesprek en actie zich tot elkaar? Welke conclusies mag of moet je trekken? Wat kun je hier nou mee in de praktijk? Wat moet je blijven doen, voortaan nalaten of gaan beginnen?
Vaak komt Sheepman een maand na het programma nog eens langs op kantoor. Als er voor gekozen is een eindverslag te produceren wordt dat dan gepresenteerd. Als het even kan maken we daar een mooi album van met het verslag en fraaie foto’s van de dag.

 • Marcel Schürman: “Sheepman is een bijzondere partner voor Business School Nederland”

 • Luc Boekestijn: “Het is altijd weer een echte openbaring om te zien hoe de schapen, maar vooral ook Jan en Rien, onze deelnemers kunnen laten ervaren wat hun natuurlijke stijl van leidinggeven is.”

 • Luc Boekestijn: “we hebben in het verleden al vaak gebruik gemaakt van de diensten en schapen van Sheepman.”

 • Lilian Wiegant: ”Sheepman heeft ons op een heel verrassende manier laten kijken naar de samenwerking en de verschillende rollen binnen ons team”

 • Koen Defyn: “Sheepman is een welkome gast op de Hoorneboeg”

 • Maarten Wessels: “een belangrijke aanvulling op bestaande programma’s”

 • Jolande van Hengel: “het Sheepman programma was de opmaat voor een uitgebreide, zeer zinvolle begeleiding van het team communicatie van onze gemeente”

 • Luc Boekestijn “Prikkelend, authentiek en speels tegelijkertijd. Ze zijn voor onze programma’s dan ook een vaste waarde geworden.”

 • Jan Willem van der Linden: “De Kamer van Buren is graag gastheer voor de groepen van Sheepman”

 • Koen Defyn: "Sheepman gebruikt de buitenruimte op landgoed Hoorneboeg op een geweldige manier “

 • Hans Zeldenrust: “het management van onze school had een verbindend programma nodig”

 • Koen Defyn: “Met de schapen en een hond bereiken zij de doelen die onze gasten voor ogen hebben, een welkome toevoeging"

 • Pierre Rutgers: “ik heb verschillende onderdelen van onze provinciale organisatie naar Sheepman gebracht”

 • Maarten Heybroek: “Sheepman biedt modulaire en volledig vraag-gestuurde programma’s. Daarvoor komt mijn team over vanuit Engeland”