Stap één: objectief meten

Sheepman maakt gebruik van de Organische Systeem Theorie met als instrument de Organic Scorecard. Essentie van deze methode is dat gedrag gestuurd wordt door het bewustzijn. De Organic Scorecard brengt dat bewustzijn objectief en waarden-vrij in beeld.

Deelnemers krijgen een uitnodiging via het internet. Hiermee komen ze bij een rij stellingen waar ze punten moeten verdelen. De weging die zij hiermee aanbrengen correspondeert met het actieve bewustzijn dat hun handelen stuurt.

Scorecard en keuzes maken

In een persoonlijke terugkoppeling worden de uitkomsten van de Scorecard besproken en bezien vanuit het licht van de dagelijkse praktijk. De strategie waarmee de deelnemer in het dagelijks leven keuzes maakt, maar ook het eigenlijke verlangen dat bewust of onbewust gekoesterd wordt krijgt woorden en betekenis. Een heel persoonlijke meting die inzicht geeft in de oorsprong van het eigen handelen.

Groepsscore

Organic Scorecards kunnen gekoppeld worden. Hierdoor kan Sheepman een groepsscore samenstellen. Deze groepsscore zegt iets over het team als geheel maar is ook het ijkpunt voor ieders’ persoonlijke positie binnen de groep. Het individueel functioneren komt nu in het perspectief van de collectiviteit te staan.

Sheepman beschikt daarnaast over de Organic Mindprint waarmee de leiderschapsbehoefte van een organisatie eenvoudig in kaart gebracht kan worden.
Meer informatie over de Organische Systeem Theorie en de Organic Scorecard vindt u op www.transmind.nl.

 • Jolande van Hengel: “het Sheepman programma was de opmaat voor een uitgebreide, zeer zinvolle begeleiding van het team communicatie van onze gemeente”

 • Luc Boekestijn: “Het is altijd weer een echte openbaring om te zien hoe de schapen, maar vooral ook Jan en Rien, onze deelnemers kunnen laten ervaren wat hun natuurlijke stijl van leidinggeven is.”

 • Jan Willem van der Linden: “De Kamer van Buren is graag gastheer voor de groepen van Sheepman”

 • Pierre Rutgers: “ik heb verschillende onderdelen van onze provinciale organisatie naar Sheepman gebracht”

 • Koen Defyn: "Sheepman gebruikt de buitenruimte op landgoed Hoorneboeg op een geweldige manier “

 • Luc Boekestijn: “we hebben in het verleden al vaak gebruik gemaakt van de diensten en schapen van Sheepman.”

 • Maarten Heybroek: “Sheepman biedt modulaire en volledig vraag-gestuurde programma’s. Daarvoor komt mijn team over vanuit Engeland”

 • Lilian Wiegant: ”Sheepman heeft ons op een heel verrassende manier laten kijken naar de samenwerking en de verschillende rollen binnen ons team”

 • Hans Zeldenrust: “het management van onze school had een verbindend programma nodig”

 • Marcel Schürman: “Sheepman is een bijzondere partner voor Business School Nederland”

 • Koen Defyn: “Sheepman is een welkome gast op de Hoorneboeg”

 • Maarten Wessels: “een belangrijke aanvulling op bestaande programma’s”

 • Luc Boekestijn “Prikkelend, authentiek en speels tegelijkertijd. Ze zijn voor onze programma’s dan ook een vaste waarde geworden.”

 • Koen Defyn: “Met de schapen en een hond bereiken zij de doelen die onze gasten voor ogen hebben, een welkome toevoeging"