Crisis

Problemen binnen een organisatie hebben in negen van de tien gevallen te maken met Leiderschap, Communicatie en/of Samenwerking.

Conflicten

Sheepman helpt organisaties zichzelf de maat te nemen op juist die drie gebieden waar conflicten ontstaan of zichtbaar worden. Behalve de maat nemen echter staat Sheepman ook voor het bieden van oplossingsrichtingen. Op groepsniveau of individueel adviseert Sheepman hoe relaties heringericht kunnen worden, leiderschap invulling kan krijgen en communicatie kan verbeteren.

Benoemen en inzichtelijk maken

Vaak is het benoemen en inzichtelijk maken van problemen al voldoende om tot oplossing te komen. Waar nodig en wenselijk kan Sheepman begeleiding bieden om de organisatie verder te begeleiden in de ontwikkeling naar een gezond en succesvol samenwerken.

Vreemde ogen dwingen. Als de samenwerking vastloopt zijn Leiderschap en Communicatie vrijwel altijd betrokken terreinen. Sheepman kan als externe partij in veel gevallen blootleggen waar het aan schort, en voorstellen doen voor verbetering. Dit kan al tijdens de Verkenning aan de orde zijn, het komt altijd naar voren tijdens het programma in de wei.

Vervolgtraject

Indien gewenst heeft Sheepman diverse mogelijkheden om ook in een vervolgtraject een rol te spelen in het vlottrekken van de organisatie.

 • Pierre Rutgers: “ik heb verschillende onderdelen van onze provinciale organisatie naar Sheepman gebracht”

 • Marcel Schürman: “Sheepman is een bijzondere partner voor Business School Nederland”

 • Lilian Wiegant: ”Sheepman heeft ons op een heel verrassende manier laten kijken naar de samenwerking en de verschillende rollen binnen ons team”

 • Koen Defyn: “Met de schapen en een hond bereiken zij de doelen die onze gasten voor ogen hebben, een welkome toevoeging"

 • Luc Boekestijn “Prikkelend, authentiek en speels tegelijkertijd. Ze zijn voor onze programma’s dan ook een vaste waarde geworden.”

 • Luc Boekestijn: “Het is altijd weer een echte openbaring om te zien hoe de schapen, maar vooral ook Jan en Rien, onze deelnemers kunnen laten ervaren wat hun natuurlijke stijl van leidinggeven is.”

 • Maarten Wessels: “een belangrijke aanvulling op bestaande programma’s”

 • Jolande van Hengel: “het Sheepman programma was de opmaat voor een uitgebreide, zeer zinvolle begeleiding van het team communicatie van onze gemeente”

 • Jan Willem van der Linden: “De Kamer van Buren is graag gastheer voor de groepen van Sheepman”

 • Maarten Heybroek: “Sheepman biedt modulaire en volledig vraag-gestuurde programma’s. Daarvoor komt mijn team over vanuit Engeland”

 • Hans Zeldenrust: “het management van onze school had een verbindend programma nodig”

 • Koen Defyn: “Sheepman is een welkome gast op de Hoorneboeg”

 • Koen Defyn: "Sheepman gebruikt de buitenruimte op landgoed Hoorneboeg op een geweldige manier “

 • Luc Boekestijn: “we hebben in het verleden al vaak gebruik gemaakt van de diensten en schapen van Sheepman.”