Groeiende organisatie

In een groeiende organisatie verandert de personele samenstelling en de hierarchische verhoudingen veranderen mee. Mensen krijgen nieuwe rollen en verantwoordelijkheden waarmee ze moeten leren omgaan. Als leider, middel-manager of in een andere hoedanigheid binnen de organisatie. Goed leiderschap erkent deze veranderende rollen en nodigt uit hierover te communiceren, sociale vaardigheden te ontwikkelen om hier mee om te gaan en samenwerken en verdere communicatie te stimuleren.

Communiceren, Samenwerken, Leiderschap

Sheepman helpt de organisatie in haar nieuwe of ontwikkelende samenstelling goed te blijven communiceren en samen te werken. Ook helpt Sheepman nieuwe leiderschapsverhoudingen in beeld te brengen, en leert alle betrokkenen hiermee om te gaan.
Groei verdient meer dan functionele ondersteuning. Sheepman maakt groei mogelijk door de interne verhoudingen op de juiste wijze mee te laten ontwikkelen. Het gaat dan eerst om het in beeld brengen van verhoudingen, zodat daar vervolgens op de juiste wijze mee kan worden omgegaan.

Bij groei is vaak de helft van de organisatie nog het oude veld aan het begrazen, terwijl de rest al vooruit kijkt naar nieuwe mogelijkheden. In dat spanningsveld is communicatie en goed leiderschap essentieel om samen aan een gezonde toekomst te kunnen blijven werken. Van alle sociale vaardigheden zijn deze de kern, en goed trainbaar.

Goed nieuws

In veel gevallen is er weinig mis met de verhoudingen in een groei-organisatie. "Natuurlijk, het kan altijd beter, maar we overleven ook wel zoals het nu gaat". Juist dan is het goed om inzicht te krijgen in wát er dan zo goed is, en waar je dus zuinig op moet zijn. Als je daarbij dan die enkele haarscheurtjes goed in beeld hebt ben je werkelijk klaar voor de toekomst.

Slecht nieuws

Groeipijnen kent iedere organisatie. Door tijdens het groeiproces juist die moeilijke gebieden als Communicatie, Samenwerking en Leiderschap goed in beeld te houden kan scheefgroei voorkomen worden en wordt het doel het snelst, het meest efficient, en vooral ook met het meeste plezier bereikt!

 • Luc Boekestijn “Prikkelend, authentiek en speels tegelijkertijd. Ze zijn voor onze programma’s dan ook een vaste waarde geworden.”

 • Luc Boekestijn: “Het is altijd weer een echte openbaring om te zien hoe de schapen, maar vooral ook Jan en Rien, onze deelnemers kunnen laten ervaren wat hun natuurlijke stijl van leidinggeven is.”

 • Maarten Heybroek: “Sheepman biedt modulaire en volledig vraag-gestuurde programma’s. Daarvoor komt mijn team over vanuit Engeland”

 • Marcel Schürman: “Sheepman is een bijzondere partner voor Business School Nederland”

 • Hans Zeldenrust: “het management van onze school had een verbindend programma nodig”

 • Luc Boekestijn: “we hebben in het verleden al vaak gebruik gemaakt van de diensten en schapen van Sheepman.”

 • Jan Willem van der Linden: “De Kamer van Buren is graag gastheer voor de groepen van Sheepman”

 • Koen Defyn: "Sheepman gebruikt de buitenruimte op landgoed Hoorneboeg op een geweldige manier “

 • Jolande van Hengel: “het Sheepman programma was de opmaat voor een uitgebreide, zeer zinvolle begeleiding van het team communicatie van onze gemeente”

 • Koen Defyn: “Sheepman is een welkome gast op de Hoorneboeg”

 • Pierre Rutgers: “ik heb verschillende onderdelen van onze provinciale organisatie naar Sheepman gebracht”

 • Maarten Wessels: “een belangrijke aanvulling op bestaande programma’s”

 • Koen Defyn: “Met de schapen en een hond bereiken zij de doelen die onze gasten voor ogen hebben, een welkome toevoeging"

 • Lilian Wiegant: ”Sheepman heeft ons op een heel verrassende manier laten kijken naar de samenwerking en de verschillende rollen binnen ons team”