1.  Bewustzijn: Objectief meten

Sheepman beschikt over een gevalideerde, diepgravende toetsingsmethodiek: de Organic Scorecard, gebaseerd op de Organische Systeem Theorie. Hiermee wordt de oorsprong van gedrag in beeld gebracht. Met deze test geven deelnemers aan 'waar hun gedrag vandaan komt'. Alle gedrag vindt zijn oorsprong in het menselijk bewustzijn. Op individueel niveau, en voor het hele team kan dit bewustzijn worden gemeten en weergegeven. Overtuigend en verklarend. Een persoonlijke terugkoppeling helpt deelnemers het gevonden inzicht te plaatsen en het eigen functioneren beter te begrijpen.

2.  Context: Subjectief bespreken

De vraag van de klant staat bij Sheepman centraal. Diverse interventiemethoden staan ter beschikking om deze vraag binnen het team te behandelen. Eventueel eerder onderzoek (vaak maar niet noodzakelijkerwijs de Organic Scorecard) kan de basis vormen voor dit onderdeel. De vraag en de achtergrond van het team worden met elkaar geconfronteerd. Testuitslagen, modellen, eigen inzichten, alle mogelijke middelen worden ingezet. Het resultaat is een verhelderend inzicht in de situatie binnen het team, de oorzaken en achtergronden, en de effecten van de huidige situatie op het functioneren van het team of de organisatie.

3.  Gedrag: Actief beleven

Papier is geduldig. Modellen zijn niet meer dan een versimpeling van de werkelijkheid. Mensen leren met elkaar, met hun overtuigingen en ervaringen te leven. Sheepman vertaalt Objectieve metingen en de Subjectieve bespreking daarvan naar een vraag-gestuurd belevingsprogramma met Schapen en Bordercollies. Gemeten en uitgesproken waarden, maar ook onderhuidse of niet-begrepen spanningen en verhoudingen komen in de weide aan het licht. Moeilijke woorden en onvermoede kwaliteiten worden direct zichtbaar en benoembaar. Sheepman wijst feilloos aan waar het binnen de samenwerking, gegeven de vraagstelling, werkelijk om draait. De schapen zijn slechts instrumenteel, de situaties, het menselijk gedrag en de ontwikkelingen in het veld vertellen het verhaal.

 • Luc Boekestijn: “we hebben in het verleden al vaak gebruik gemaakt van de diensten en schapen van Sheepman.”

 • Hans Zeldenrust: “het management van onze school had een verbindend programma nodig”

 • Lilian Wiegant: ”Sheepman heeft ons op een heel verrassende manier laten kijken naar de samenwerking en de verschillende rollen binnen ons team”

 • Marcel Schürman: “Sheepman is een bijzondere partner voor Business School Nederland”

 • Maarten Wessels: “een belangrijke aanvulling op bestaande programma’s”

 • Jan Willem van der Linden: “De Kamer van Buren is graag gastheer voor de groepen van Sheepman”

 • Jolande van Hengel: “het Sheepman programma was de opmaat voor een uitgebreide, zeer zinvolle begeleiding van het team communicatie van onze gemeente”

 • Luc Boekestijn “Prikkelend, authentiek en speels tegelijkertijd. Ze zijn voor onze programma’s dan ook een vaste waarde geworden.”

 • Luc Boekestijn: “Het is altijd weer een echte openbaring om te zien hoe de schapen, maar vooral ook Jan en Rien, onze deelnemers kunnen laten ervaren wat hun natuurlijke stijl van leidinggeven is.”

 • Koen Defyn: "Sheepman gebruikt de buitenruimte op landgoed Hoorneboeg op een geweldige manier “

 • Maarten Heybroek: “Sheepman biedt modulaire en volledig vraag-gestuurde programma’s. Daarvoor komt mijn team over vanuit Engeland”

 • Pierre Rutgers: “ik heb verschillende onderdelen van onze provinciale organisatie naar Sheepman gebracht”

 • Koen Defyn: “Met de schapen en een hond bereiken zij de doelen die onze gasten voor ogen hebben, een welkome toevoeging"

 • Koen Defyn: “Sheepman is een welkome gast op de Hoorneboeg”