Onderhoud

Organisaties zijn de optelsom van de mensen die er deel van uit maken. Wie vanuit die organische systeem benadering werkt weet ook dat regelmatig onderhoud een voorwaarde is voor duurzaam succes van een organistie. Mensen ontwikkelen zich, en daarmee hun onderlinge relaties. Communicatie slijt en samenwerking verwordt tot sleur.

Scherp

Sheepman helpt mensen die organisaties maken, scherp te blijven op wie ze zijn, hoe ze zich tot elkaar verhouden en hoe ze onderling communiceren. Hoe krijgt men iets van de ander gedaan, hoe wordt de organisatie aangestuurd, hoe halen we samen het beste resultaat? De geworden praktijk getoetst aan de visie op het onderling functioneren.

 • Jan Willem van der Linden: “De Kamer van Buren is graag gastheer voor de groepen van Sheepman”

 • Marcel Schürman: “Sheepman is een bijzondere partner voor Business School Nederland”

 • Luc Boekestijn “Prikkelend, authentiek en speels tegelijkertijd. Ze zijn voor onze programma’s dan ook een vaste waarde geworden.”

 • Lilian Wiegant: ”Sheepman heeft ons op een heel verrassende manier laten kijken naar de samenwerking en de verschillende rollen binnen ons team”

 • Luc Boekestijn: “Het is altijd weer een echte openbaring om te zien hoe de schapen, maar vooral ook Jan en Rien, onze deelnemers kunnen laten ervaren wat hun natuurlijke stijl van leidinggeven is.”

 • Pierre Rutgers: “ik heb verschillende onderdelen van onze provinciale organisatie naar Sheepman gebracht”

 • Jolande van Hengel: “het Sheepman programma was de opmaat voor een uitgebreide, zeer zinvolle begeleiding van het team communicatie van onze gemeente”

 • Koen Defyn: "Sheepman gebruikt de buitenruimte op landgoed Hoorneboeg op een geweldige manier “

 • Maarten Wessels: “een belangrijke aanvulling op bestaande programma’s”

 • Hans Zeldenrust: “het management van onze school had een verbindend programma nodig”

 • Koen Defyn: “Sheepman is een welkome gast op de Hoorneboeg”

 • Koen Defyn: “Met de schapen en een hond bereiken zij de doelen die onze gasten voor ogen hebben, een welkome toevoeging"

 • Luc Boekestijn: “we hebben in het verleden al vaak gebruik gemaakt van de diensten en schapen van Sheepman.”

 • Maarten Heybroek: “Sheepman biedt modulaire en volledig vraag-gestuurde programma’s. Daarvoor komt mijn team over vanuit Engeland”