Stap twee: subjectief benoemen

Sheepman begint altijd met een gedegen inhoudelijke briefing. Wat wil de opdrachtgever bereiken, waarom is daar een programma voor nodig, welke verwachtingen heeft men. De vraagstelling is duidelijk. Vaak heeft een objectieve meting plaatsgehad.

Vernieuwde blik

Het Subjectieve programma van Sheepman confronteert deelnemers met elkaar, met de vraagstelling en vaak met een stevige portie inhoudelijke theorie of inzichten. Het objectieve programma vormt belangrijke input voor het subjectieve deel. Deelnemers gaan nu met elkaar in gesprek over testuitslagen, vraagstelling en theoretische achtergronden. Begeleid door Sheepman geeft men invulling aan aannames, legt men verbanden en werpt men een vernieuwde blik op de eigen organisatie.

Social veiligheid

Subjectief betekent “beïnvloed door persoonlijke mening en gevoelens”. Daarmee is gezegd dat het er in dit onderdeel soms heftig aan toe kan gaan. Er worden zaken benoemd, er ontstaan inzichten, verhoudingen worden blootgelegd waar iedereen eigen meningen en gevoelens bij heeft. Als een objectieve meting heeft plaats gehad geeft deze enig houvast. In alle gevallen ontstaat in deze fase een situatie waarin woorden gewicht krijgen. Wezenlijke vragen krijgen antwoorden. Sheepman zorgt dat de sociale veiligheid gewaarborgd is. Niet iedere groep wil dezelfde diepgang bereiken.

Goede voorbereiding maakt dat Sheepman precies die onderwerpen en nuances naar voren laat komen die nodig zijn om de vraagstelling optimaal te behandelen. Het resultaat is altijd: inzicht, begrip, beweging.

 • Koen Defyn: "Sheepman gebruikt de buitenruimte op landgoed Hoorneboeg op een geweldige manier “

 • Maarten Wessels: “een belangrijke aanvulling op bestaande programma’s”

 • Luc Boekestijn: “Het is altijd weer een echte openbaring om te zien hoe de schapen, maar vooral ook Jan en Rien, onze deelnemers kunnen laten ervaren wat hun natuurlijke stijl van leidinggeven is.”

 • Luc Boekestijn “Prikkelend, authentiek en speels tegelijkertijd. Ze zijn voor onze programma’s dan ook een vaste waarde geworden.”

 • Koen Defyn: “Met de schapen en een hond bereiken zij de doelen die onze gasten voor ogen hebben, een welkome toevoeging"

 • Lilian Wiegant: ”Sheepman heeft ons op een heel verrassende manier laten kijken naar de samenwerking en de verschillende rollen binnen ons team”

 • Pierre Rutgers: “ik heb verschillende onderdelen van onze provinciale organisatie naar Sheepman gebracht”

 • Koen Defyn: “Sheepman is een welkome gast op de Hoorneboeg”

 • Luc Boekestijn: “we hebben in het verleden al vaak gebruik gemaakt van de diensten en schapen van Sheepman.”

 • Hans Zeldenrust: “het management van onze school had een verbindend programma nodig”

 • Jan Willem van der Linden: “De Kamer van Buren is graag gastheer voor de groepen van Sheepman”

 • Marcel Schürman: “Sheepman is een bijzondere partner voor Business School Nederland”

 • Jolande van Hengel: “het Sheepman programma was de opmaat voor een uitgebreide, zeer zinvolle begeleiding van het team communicatie van onze gemeente”

 • Maarten Heybroek: “Sheepman biedt modulaire en volledig vraag-gestuurde programma’s. Daarvoor komt mijn team over vanuit Engeland”